Bila je žena državnog neprijatelja i Staljinova žrtva