Brodogradilišta beru milijarde, a brine ih čudni problem