Pohotna žena Mara uzrok je Pavelićeve krvoločnosti