U školama bi trebalo poučavati empatiju, a ne vjeronauk