Sirotinja živi u rupama u koje ulazi kroz zapišane prolaze