Damir Vanđelić, agent Markić, Mosta i klerikalnih krugova