Kafić na Katoličkoj bogosloviji tijekom godina rata