Nije tajna da bi Kina bi glatko porazila Ameriku na Pacifiku