Hitler je osjećao da je kod Staljingrada počeo kraj