Mamićev paradoks - podmićivač postaje borac za pravdu...