Pupovac je vlast i oporba, suradnik i žrtva, ali nikad gubitnik...