Može li ona prekinuti niz od 11 muškaraca na čelu Splita