Amos Oz: Ja se bojim. Najviše od svega pobjede bilo koje vrste fanatizma