Ne bavim se astrofizikom, moja ideja ima sanjarsku nit vodilju