Ovo doba traži promjenu, ne izlizani lelek budućnosti