Dvije pandemije povezale su na čudan način Real Madrid