Šef države ima ovlast za imenovanje šefa Vrhovnog suda