U Mađarskoj nema diktature. Gotovo bih rekao - nažalost