Sotonizacija politike je izlika, politička osviještenost je poželjna