Masovna komunikacija može biti sredstvo manipulacije