Himna nade u Jasenovcu, na mjestu gdje su im ubijali pretke