HNK Zagreb mora biti važan u gradu, državi, regiji, Europi