Darko Cvijetić: 'Opće dobro ne zanima gotovo nikoga'