Božanska ekipa ima problem - rijetki još vjeruju u njih!