Kurt Waldheim - Mirni čovjek iz Beča ili nacist na čelu države?