Roman sav od romantičnog fatalizma, od šokova do bajkovitih fabulacija...