Miljenko Jergović o Mirku Kovaču: Nijedan naš pisac nije tako volio život