Često se trauma smatra bolešću. Ja u to ne vjerujem