Ako je Jugoslavija uopće postojala, onda je to bilo u njenoj kulturi