Vujčić o euru: Vojska će tri godine čuvati naše kune