'Zakazano' je bomba bačena u lice cijelom njemačkom narodu