Više sam gledala svijet nego što sam se osjećala njegovim dijelom