Blagodat stilskoga diskontinuiteta - Svijet je promukao i ne može ozdraviti