Doktorat Vice Mihanovića: Akademska korupcija veće je dno od svih vjetroelektrana