Danas zaista vrijedi da zdrav bolesnom ne vjeruje, do granice da ga ismijava