Kako restauratorice spašavaju hrvatsku kulturnu baštinu