Neobičan hobi: Skupio je 330 biblija na više od 120 jezika