Lijepo se podsjetiti da je moguće zamijeniti autokraciju demokracijom