Potres nam je pokazao da je spašavanje glave ipak važnije od brige o zdravlju