Zbog čega Ostermaierova predstava iritira dio publike?