'Mentalitet sapunica uvukao se u sve pore društva'