Tijekom komunizma odgajani smo da obožavamo Rusiju