Komentar Ivana Pandžića: Ne mogu biti različiti kriteriji za pokušaj davanja mita