Gdje bi nam bio kraj da se brinemo za žive koliko se svađamo oko mrtvih