Odiseja putnika bez jasne budućnosti, u pjeni od piva