Roboti u srednjem vijeku: mehanicizam, magija, priroda i umijeće