Svijet je poludio,a u britanskoj politici vlada vrlo nizak moralni kodeks