Rat, kriza? Teatar u svemu tome itekako može pomoći