Moje slike nisu pamfleti, nego lica cijeloga čovječanstva