Prtenjača o šakama u koje se naselilo previše jutarnjeg mraka, nevremena, sramote...